Modlitwa za: Biskup ANDRZEJ SUSKI

Biskup Toruński

Dewiza biskupia: Spes mea unica
(Nadzieja moja jedyna)

urodzony: 24.12.1941, Płock
święcenia prezbiteratu: 13.06.1965
święcenia biskupie: 04.10.1986
Funkcje w KEP:
– Członek Komisji Duchowieństwa
– Przewodniczący Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja
Inne funkcje:
– Członek Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP