Modlitwa za: Arcybiskup WOJCIECH ZIEMBA

Metropolita Warmiński

Dewiza biskupia: Dives in misericordia Deus
(Bóg bogaty w miłosierdzie)

urodzony: 15.10.1941, Wampierzów k. Mielca
święcenia prezbiteratu: 18.06.1967
święcenia biskupie: 04.07.1982
mianowany arcybiskupem: 16.11.2000