Modlitwa za: Arcybiskup WOJCIECH ZIEMBA

Metropolita Warmiński Dewiza biskupia: Dives in misericordia Deus (Bóg bogaty w miłosierdzie) urodzony: 15.10.1941, Wampierzów k. Mielca święcenia prezbiteratu: 18.06.1967 święcenia biskupie: 04.07.1982 mianowany arcybiskupem: 16.11.2000