Zobaczymy dobre i złe czyny

Kiedy odbędzie się Ostrzeżenie, zostaniecie napełnieni Światłem Prawdy.
Wasza dusza zostanie oświetlona i zobaczycie dobre uczynki i złe czyny, których dokonaliście w waszym życiu. Na tym etapie, wielu z was przyjmie Miłość Boga. Niestety, wielu będzie zbyt upartych, aby zaakceptować swoje przewinienia. Zostaną odrzuceni i będą strasznie cierpieć.
Bądźcie przygotowani w każdej chwili. Czas jest krótki.

http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/10/11/najswietsza-maria-panna-placze-nad-nimi-krwawymi-lzami-i-jest-mi-ciezko-na-sercu/