Modlitwa za: Arcybiskup JÓZEF MICHALIK

Metropolita Przemyski

Dewiza biskupia: Numine Tuo Domine
(Mocą Twoją Panie)

urodzony: 20.04.1941, Zambrów
święcenia prezbiteratu: 23.05.1964
święcenia biskupie: 16.10.1986
mianowany arcybiskupem: 17.04.1993
Funkcje w dykasteriach watykańskich:
– Członek Kongregacji ds. Biskupów
– Konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich
Funkcje w KEP:
– Członek Zespołu KEP ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016 r.
– Członek (z wyboru) Rady Stałej
Inne funkcje:
– Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE)