Zobaczymy dobre i złe czyny

Kiedy odbędzie się Ostrzeżenie, zostaniecie napełnieni Światłem Prawdy. Wasza dusza zostanie oświetlona i zobaczycie dobre uczynki i złe czyny, których dokonaliście w waszym życiu. Na tym etapie, wielu z was …

Modlitwa za: Arcybiskup JÓZEF MICHALIK

Metropolita Przemyski Dewiza biskupia: Numine Tuo Domine (Mocą Twoją Panie) urodzony: 20.04.1941, Zambrów święcenia prezbiteratu: 23.05.1964 święcenia biskupie: 16.10.1986 mianowany arcybiskupem: 17.04.1993 Funkcje w dykasteriach watykańskich: – Członek Kongregacji ds. …