Modlitwa za: Biskup STEFAN REGMUNT

Biskup Senior Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Dewiza biskupia: Servire in caritate (Służyć w miłosci) urodzony: 20.06.1951, Krasnystaw święcenia prezbiteratu: 29.05.1976 święcenia biskupie: 06.01.1995 Funkcje w dykasteriach watykańskich: – Członek Papieskiej Rady ds. …