Miłosierdzie – prezent

Wiedzcie, że urażacie Mnie odrzucając Moje prezenty. Czy to również oznacza, że odrzucicie Moje Miłosierdzie? Pochylcie głowy i poproście o przebaczenie. Kiedy przychodzicie do Mnie w pokornej wdzięczności, oświecę was …

Modlitwa za: Biskup GERARD BERNACKI

Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Katowickiej Dewiza biskupia: Quodcumque discevit vobis, facito (Czyńcie, cokolwiek wam powie) urodzony: 03.11.1942, Książenice k. Rybnika święcenia prezbiteratu: 04.06.1967 święcenia biskupie: 16.04.1988