Modlitwa za: Biskup PAWEŁ CIEŚLIK

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Dewiza biskupia: Evangelizare misit me (Posłał mnie Pan, abym głosił Dobrą Nowinę) urodzony: 15.07.1940, Czernice k. Zakrzewa święcenia prezbiteratu: 21.06.1964 święcenia biskupie: 06.01.1995 Funkcje w …