Obejmijmy i módlmy się za grzeszników

Obejmijcie grzeszników. Módlcie się za nich. Ponieważ jeśli tego nie robicie, sprzeciwiacie się Mojej Woli i wasze działania będą służyły tylko waszym błędnym poglądom co do tego Kim Ja Jestem. …

Modlitwa za: Biskup STEFAN CICHY

Biskup Senior Diecezji Legnickiej Dewiza biskupia: Per Crucem ad lucem (Przez Krzyż do światła) urodzony: 30.03.1939, Przyszowice święcenia prezbiteratu: 23.06.1963 święcenia biskupie: 12.09.1998 Funkcje w KEP: – Członek Komisji ds. …