Bez Miłości niektórzy całkowicie odpadną od Prawdy

Ci, którzy są ode Mnie mają czułe serca, pełne miłości dla wszystkich grzeszników, w tym Moich wrogów i są pełni pokory, ponieważ wiedzą, że beze Mnie są niczym. Ich dusze są wolne od złości, złośliwości, nienawiści i cierpią z tego powodu. Jaśnieją jak latarnie morskie, ich dusze pełne są Światła Bożego. Jest to Światło, ku któremu szatan i każdy upadły anioł kieruje wszelkiego rodzaju pokusy. Są to dusze, których zły duch najbardziej poszukuje i w tych czasach, które nadchodzą, będą one ulegać manipulacji poprzez kłamstwa. Niektórzy całkowicie odpadną od Prawdy. Inni będą się jej trzymać, ale będą o to musieli walczyć, podczas gdy ci, którzy mają Łaskę Świętej Woli Boga w swoich sercach, nigdy nie porzucą Prawdy.

http://paruzja.info/pl/component/content/article/74-oredzia/sierpien-2014/1633-28-08-2014-20-40-bede-interweniowal-z-uzyciem-sposobow-ktore-zadziwia-swiat