Modlitwa za: Biskup ANTONI PACYFIK DYDYCZ OFMCap

Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej

Dewiza biskupia: Populus Tuus – hereditas Tua
(Lud Twój – dziedzictwem Twoim)

urodzony: 24.08.1938, Serpelice (Podlasie)
święcenia prezbiteratu przyjął w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów: 29.06.1963
święcenia biskupie: 10.07.1994
Funkcje w KEP:
– Członek Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy
– Wiceprzewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
– Przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie