Nie traćmy czasu na sensacje i straszenie

Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby strach zniszczył nadzieję a przerażenie niszczyło miłość. Miłość zniweczy zło. http://paruzja.info/pl/component/content/article/35-oredzia/styczen-2013/729-08-01-2013-21-00-nie-sluchajcie-przesadnych-twierdzen-ktore-mozecie-uslyszec-o-koncu-czasow Strach pochodzi z nikczemności tych, którzy są przeniknięci ciemnością duszy i chodzą wśród …

Modlitwa za: Biskup ANTONI PACYFIK DYDYCZ OFMCap

Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej Dewiza biskupia: Populus Tuus – hereditas Tua (Lud Twój – dziedzictwem Twoim) urodzony: 24.08.1938, Serpelice (Podlasie) święcenia prezbiteratu przyjął w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów: 29.06.1963 święcenia …