Modlitwa za: Biskup PIOTR KRUPA

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Pelplińskiej Dewiza biskupia: Adveniat Regnum Tuum (Przyjdż Królestwo Twoje) urodzony: 19.06.1936, Braciejowa święcenia prezbiteratu: 14.05.1961 święcenia biskupie: 15.04.1984 Funkcje w KEP: – Członek Zespołu ds. Kontaktów …

Aniele Boży

https://www.youtube.com/watch?v=JGPdxFxyK7o https://www.youtube.com/watch?v=1m23yjdAWic https://www.youtube.com/watch?v=G1biuD8oKCY https://www.youtube.com/watch?v=9D-BgwaRWis https://www.youtube.com/watch?v=9BEdoOElv0I https://www.youtube.com/watch?v=k_pxFJW2PyI

Wybieramy swój własny los

Wielu nie zna Mojego Gniewu, ale wiedzcie o tym.‬ ‪Jeśli człowiek, który Mnie zna, bluźni przeciw Duchowi Świętemu, Ja nigdy mu nie wybaczę.‬ ‪Nic nie może, ani nie będzie mogło …

Modlitwa za: Biskup STANISŁAW STEFANEK SChr

Biskup Senior Diecezji Łomżyńskiej Dewiza biskupia: In omnibus Christus (We wszystkim Chrystus) urodzony: 07.05.1936, Majdan Sobieszczański k. Lublina święcenia prezbiteratu przyjął w Towarzystwie Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej: 28.06.1959 święcenia biskupie: …

Prośmy

Kocham was wszystkich i miłuję. Nie ma takiej rzeczy, której bym dla was nie zrobił, jeśli jest to zgodne z Wolą Boga. Wszystko, co wy musicie uczynić, to prosić. Wasz …

Modlitwa za: Biskup MARIAN BŁAŻEJ KRUSZYŁOWICZ OFMConv

Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Dewiza biskupia: Oboedientia et pax (Posłuszeństwo i pokój) urodzony: 06.05.1936, Gliniszcze (Diecezja Grodno – Białoruś) święcenia prezbiteratu przyjął w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych: 07.02.1960 święcenia …

Zachowujmy tradycję

II Tes III.6 Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. 7 …

Modlitwa za: Biskup RYSZARD KARPIŃSKI

Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Lubelskiej Dewiza biskupia: Viatoribus fer auxilium (Podróżującym nieść pomoc) urodzony: 28.12.1935, Rudzienko k. Lubartowa święcenia prezbiteratu: 19.04.1959 święcenia biskupie: 28.09.1985

Modlitwa za: Biskup TEOFIL WILSKI

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Kaliskiej Dewiza biskupia: Paternitati servire Dei (Służyć Ojcostwu Boga) urodzony: 16.10.1935, Skubarczewo k. Mogilna święcenia prezbiteratu: 11.06.1960 święcenia biskupie: 08.05.1995

Modlitwa za: Arcybiskup STANISŁAW NOWAK

Arcybiskup Senior Archidiecezji Częstochowskiej Dewiza biskupia: Iuxta crucem Tecum stare (Chcę pod krzyżem stać przy Tobie) urodzony: 11.07.1935, Jeziorzany k. Krakowa święcenia prezbiteratu: 22.06.1958 święcenia biskupie: 25.11.1984 mianowany arcybiskupem: 25.03.1992 …

Modlitwa za: Arcybiskup WŁADYSŁAW ZIÓŁEK

Arcybiskup Senior Archidiecezji Łódzkiej Dewiza biskupia: In virtute Spiritus (W mocy Ducha) urodzony: 22.06.1935, Komorniki k. Wolborza święcenia prezbiteratu: 13.07.1958 święcenia biskupie: 04.05.1980 mianowany arcybiskupem: 25.03.1992