Nie osądzajmy grzeszników

Obejmijcie grzeszników. Módlcie się za nich. Ponieważ jeśli tego nie robicie, sprzeciwiacie się Mojej Woli i wasze działania będą służyły tylko waszym błędnym poglądom co do tego Kim Ja Jestem. Nie możecie mówić, że jesteście Moi, jeśli głosicie coś przeciwnego do tego, czego nauczałem. Nigdy nie spoglądajcie z góry na tych, których uważacie za grzeszników w Moich Oczach. Módlcie się za nich, ale nigdy ich nie osądzajcie, gdyż nie macie do tego prawa.

http://paruzja.info/pl/component/content/article/75-oredzia/wrzesien-2014/1653-20-09-2014-16-38-nigdy-nie-krytykowalem-grzesznikow-nigdy-ich-nie-przeklinalem-nigdy-ich-nie-krzywdzilem