Modlitwa za: Biskup TADEUSZ RAKOCZY

Biskup Senior Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Dewiza biskupia: In aedificationem Corporis Christi
(Ku budowaniu Ciała Chrystusowego)

urodzony: 30.03.1938, Gilowice k. Żywca
święcenia prezbiteratu: 23.06.1963
święcenia biskupie: 26.04.1992