Znaczenie posłańca

Posłaniec nazywa się w językach semickich, w hebrajskim również, szalijah, który tłumaczy się po polsku: wysłaniec, posłaniec, przedstawiciel. Czasownik szalah, czyli posłać, wysłać. Ranga posłańca, była i jest tak znacząca, tak duża, jak ranga tego, który go wysłał. Kto nie przyjmuje jego słów albo nie przyjmuje jego orędzia, gardzi tym, który go posłał.

Łk X.16 Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.

Jeśli kto gardzi Apostołami, gardzi Jezusem, kto gardzi Jezusem, gardzi Bogiem.
Słowo Apostoł pochodzi od czasownika greckiego apostello, czyli posyłam, wysyłam. Znaczy więc tyle co wysłannik, posłaniec.

Mt XXI. 37 W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. 38 Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: “To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. 39 Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 40 Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?