Słuchaj, Izraelu: Pan Bóg nasz, Pan jest Bogiem jedynym

Mk XII.29 Jezus odpowiedział: “Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. 30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych”.

https://www.youtube.com/watch?v=0uMz2ssmVzY