Modlitwa za: Arcybiskup MARIAN GOŁĘBIEWSKI

Arcybiskup Senior Archidiecezji Wrocławskiej

Dewiza biskupia: Ad imaginem Tuam
(Na obraz i podobieństwo Twoje)

urodzony: 22.09.1937, Trzebuchów k. Koła
święcenia prezbiteratu: 24.06.1962
święcenia biskupie: 31.08.1996
mianowany arcybiskupem: 03.04.2004
Funkcje w KEP:
– Członek Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja
– Członek Rady Naukowej
Inne funkcje:
– Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”