Łączmy się w modlitwie, gdyż świat ogląda i doświadcza Bożej sprawiedliwości

Proszę, odmawiajcie tę modlitwę, aby uratować wszystkich grzeszników.

Modlitwa Krucjaty (169) O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa
Najdroższy Jezu, przez Twoje Współczucie i Miłosierdzie,
błagam o uratowanie tych, którzy Cię odrzucili;
Którzy zaprzeczają Twojemu Istnieniu;
Którzy świadomie sprzeciwiają się Twojemu Świętemu Słowu
i których gorzkie serca zatruły ich dusze przeciwko Światłu i Prawdzie Twojej Boskości.
Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami.
Przebacz tym, którzy bluźnią przeciwko Trójcy Świętej i
Pomóż mi na mój sposób i przez moje osobiste ofiary, zawrzeć w Twoich Kochających Ramionach tych grzeszników,
którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Obiecuję Ci, poprzez moje myśli, czyny i wypowiadane słowo służyć Ci najlepiej jak potrafię w Twojej Misji Zbawienia.
Amen.

Idźcie wszyscy i łączcie się w modlitwie, gdyż świat wkrótce ujrzy i doświadczy Bożej sprawiedliwości. To właśnie z powodu niegodziwości człowieka, jego porywczych działań i nienawiści do bliźniego, Bóg powstrzyma go od zniszczenia, które jest właśnie aranżowane przeciwko rodzajowi ludzkiemu na wszelkie sposoby.
Odłóżcie swoją zbroję, gdyż zostanie ona skruszona na drobne kawałki Ręką Mojego Ojca Przedwiecznego. Gdy sprzeciwicie się Bogu będziecie z tego powodu cierpieli. Ale, gdy próbujecie zaszkodzić ludzkości na dużą skalę poprzez nadużywanie władzy, zostaniecie nagle powstrzymani. Nie będziecie mieli czasu, aby szukać Bożego Miłosierdzia.

http://paruzja.info/pl/component/content/article/76-oredzia/pazdziernik-2014/1663-02-10-2014-23-15-odlozcie-swoja-zbroje-gdyz-zostanie-ona-skruszona-na-drobne-kawalki