Modlitwa za: Biskup STANISŁAW NAPIERAŁA

Biskup Senior Diecezji Kaliskiej

Dewiza biskupia: Ut vitam habeant
(Aby mieli życie)

urodzony: 23.12.1936, Kalwy
święcenia prezbiteratu: 27.05.1961
święcenia biskupie: 05.10.1980
Funkcje w KEP:
– Członek Rady Naukowej