Modlitwa za: Biskup STANISŁAW STEFANEK SChr

Biskup Senior Diecezji Łomżyńskiej

Dewiza biskupia: In omnibus Christus
(We wszystkim Chrystus)

urodzony: 07.05.1936, Majdan Sobieszczański k. Lublina
święcenia prezbiteratu przyjął w Towarzystwie Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej: 28.06.1959
święcenia biskupie: 24.08.1980
Funkcje w dykasteriach watykańskich:
– Członek Papieskiej Rady ds. Rodziny
Funkcje w KEP:
– Członek Rady ds. Rodziny