Modlitwa za: Biskup MARIAN BŁAŻEJ KRUSZYŁOWICZ OFMConv

Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Dewiza biskupia: Oboedientia et pax
(Posłuszeństwo i pokój)

urodzony: 06.05.1936, Gliniszcze (Diecezja Grodno – Białoruś)
święcenia prezbiteratu przyjął w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych: 07.02.1960
święcenia biskupie: 06.01.1990
Funkcje w KEP:
– Przewodniczący Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polsko-Katolicką