Najświętsza Biblia przypomina nam Prawdę

Macie tylko jeden wybór. Czytajcie Najświętszą Biblię i niech wam to przypomni Prawdę. To tam właśnie możecie ją odczytać, czarno na białym. Jeśli przyjmiecie Prawdę zawartą w Świętej Księdze Mojego Ojca i uwierzycie, że On podyktował Mojżeszowi swoje Dziesięć Przykazań, to nigdy już nie wolno wam przyjąć żadnej innej doktryny.
Bóg nigdy nie podyktowałby jakiejkolwiek innej doktryny, ponieważ On dał światu swoje Słowo. Nic w nim nie może zostać zmienione. Człowiek, który ośmieli się je zmienić, by dostosować do życia grzeszników, będzie winny strasznego grzechu i będzie cierpiał, gdyż jest to obraza Ducha Świętego.

http://paruzja.info/pl/component/content/article/79-oredzia/listopad-2014/1709-16-11-2014-20-10-bog-nigdy-nie-podyktowalby-jakiejkolwiek-innej-doktryny-poniewaz-on-dal-swiatu-swoje-slowo