Modlitwa za: Biskup PAWEŁ SOCHA CM

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Dewiza biskupia: Facere veritatem in caritate
(Czynić prawdę w miłości)

urodzony: 10.01.1935, Wojsławice k. Radomia
święcenia prezbiteratu przyjął w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo: 22.05.1958
święcenia biskupie: 26.12.1973
Funkcje w KEP:
– Członek Komisji Duchowieństwa