Modlitwa za: Arcybiskup DAMIAN ZIMOŃ

Arcybiskup Senior Archidiecezji Katowickiej

Dewiza biskupia: Praedicamus Christum Crucifixum
(Głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego)

urodzony: 25.10.1934, Niedobczyce
święcenia prezbiteratu: 21.12.1957
święcenia biskupie: 29.06.1985
mianowany arcybiskupem: 25.03.1992
Funkcje w KEP:
– Członek Komisji Duchowieństwa