Modlitwa za: Biskup BRONISŁAW DEMBOWSKI

Biskup Senior Diecezji Włocławskiej

Dewiza biskupia: Caritas et Veritas
(Miłość i Prawda)

urodzony: 02.10.1927, Komorowo
święcenia prezbiteratu: 23.08.1953
święcenia biskupie: 20.04.1992
Funkcje w KEP:
– Członek Rady ds. Ekumenizmu