Ludzkość nie przygotowuje się na Powtórne Przybycie Jezusa

Ci, po których spodziewalibyście się, że są w pełni zorientowani w Piśmie Świętym, aby pojąć zawarte w Nim nauki, są ślepi dla Prawdy.
Mimo całego ich zrozumienia Świętej Księgi Mojego Ojca zaniedbali, aby przygotować się na moment, kiedy Ja przyjdę ponownie.
Myśleli, że kiedy oni mieliby ten czas przyznany?
Czas Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię bardzo się przybliżył.
Mimo to, ludzkość nie przygotowała się na Moje Przybycie.
Nawet Moi wyświęceni słudzy nie głoszą ważności tego Najbardziej Chwalebnego Wydarzenia. Dlaczego tak jest?
Czy niczego się nie nauczyliście? Co jest jeszcze, co Ja muszę zrobić?
Myśleliście, że kiedy Ja miałbym przyjść i dlaczego uważacie, że czas ten nie jest bliski?
Co jest tym, co zaślepia was i blokuje wasze uszy na dźwięk Mojego Głosu?
Zrzućcie waszą pelerynę złota, srebra i bogactwa i zaakceptujcie, że beze Mnie jesteście niczym.
Bez Moich łask nie możecie przygotować waszych dusz na Mój Chwalebny Powrót.
Mój ukochany Ojciec zawsze posyłał proroków, aby przygotować Swoje dzieci. On robił to od początku czasu.
Dlaczego więc odrzucacie Moje ostrzeżenia, aby przygotować się na Moje Powtórne Przyjście?
Błagam was, posłuchajcie Mnie.
Nie mogę nakazać wam słuchania, ponieważ został wam dany dar wolnej woli.
Nigdy nie mogę przymuszać was lub dać wam komendę, aby podjąć działanie. Ponieważ to jest niemożliwe.
Mój Ojciec nigdy nie będzie ingerował w waszą wolną wolę.
Ale nigdy nie zawaha się ostrzegać was, prowadzić was i wypełniać wasze dusze łaskami, aby uczynić was silnymi.
Dla tych z otwartymi sercami, udzieli On Daru Ducha Świętego.
Ci, winni pychy, religijnego snobizmu i arogancji, nie będą w stanie otworzyć swoich serc, ponieważ brakuje im cechy najważniejszej ze wszystkich. Pokory.
Bez pokory i szczodrości serca nie możecie się zbliżyć do Mojego Najświętszego Serca.
Przyjdźcie do Mnie, dzieci. Pozwólcie, że zabiorę was do Mojego stada, tak abym mógł jak Dobry Pasterz prowadzić was do bezpiecznego miejsca.
Wasz Jezus
Odkupiciel ludzkości

http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/02/22/dlaczego-odrzucacie-moje-ostrzezenia-aby-przygotowac-sie-na-moje-powtorne-przyjscie/