Oścień

Hebrajskie słowo malmád, przetłumaczone tu na „oścień”, pochodzi od rdzenia lamád, oznaczającego „uczyć się; nauczać”. W Biblii wspomniano, że za panowania Saula Izraelici nie mogli mieć własnych kowali i musieli …

Modlitwa za: Biskup BRONISŁAW DEMBOWSKI

Biskup Senior Diecezji Włocławskiej Dewiza biskupia: Caritas et Veritas (Miłość i Prawda) urodzony: 02.10.1927, Komorowo święcenia prezbiteratu: 23.08.1953 święcenia biskupie: 20.04.1992 Funkcje w KEP: – Członek Rady ds. Ekumenizmu