Znajomość nadchodzących wydarzeń pomaga nam się przygotować

Znajomość nadchodzących wydarzeń pomoże przygotować Moje dzieci, tak aby mogły bronić Prawdy.
Moje ostrzeżenia mogą pomóc w szerzeniu nawrócenia i pozwolą po raz kolejny potwierdzić Moim dzieciom Prawdę o Mojej obietnicy Powtórnego Przyjścia.
Moje Powtórne Przyjście odbędzie się w czasie waszego życia, dzieci.
Wy, z tego wybranego pokolenia, będziecie korzystać z cudów Mojego Chwalebnego Królowania na ziemi.
Włączam w to też tych spośród was, Moje wybrane dzieci, którzy odwrócili się ode Mnie i zaprzeczają Istnieniu Mojego ukochanego Ojca, Najwyższego Boga.
Moja Miłość obejmie tych, którzy Mną gardzą. Z czasem się nawrócą.

http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/02/19/bestia-z-dziesiecioma-rogami-jest-unia-europejska/