Najważniejsza misja na ziemi

Każdy, kto próbuje zatrzymać Mojego Syna w Jego misji przygotowania świata na Jego Powtórne Przyjście, zostanie powstrzymany przez Rękę Mojego Przedwiecznego Ojca.
Ta praca, aby ujawnić Księgę Prawdy, kiedy pieczęcie zostały złamane, jest dla Mojego Ojca jedną z najważniejszych misji na ziemi.

http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/02/03/najswietsza-maria-panna-nikt-nie-zapobiegnie-by-ksiega-prawdy-zostala-swiatu-ujawniona/