Modlitwa za: Biskup WACŁAW ŚWIERZAWSKI

Biskup Senior Diecezji Sandomierskiej

Dewiza biskupia: Apostolus Iesu Christi
(Apostoł Jezusa Chrystusa)

urodzony: 14.05.1927, Złoczów (obecnie Ukraina)
święcenia prezbiteratu: 11.12.1949
święcenia biskupie: 28.04.1992
Funkcje w dykasteriach watykańskich:
– Członek Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów