Modlitwa za: Arcybiskup SZCZEPAN WESOŁY

Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Dewiza biskupia: Laetus serviam
(Będę służył z radością)

urodzony: 16.10.1926, Katowice
święcenia prezbiteratu: 28.10.1956
święcenia biskupie: 07.02.1969
mianowany arcybiskupem: 07.02.1994