Modlitwa za: Kardynał HENRYK GULBINOWICZ

Arcybiskup Senior Archidiecezji Wrocławskiej

Dewiza biskupia: Patientia et caritas
(Cierpliwość i miłosć)

urodzony: 17.10.1923, Szukiszki (Litwa)
święcenia prezbiteratu: 18.06.1950
święcenia biskupie: 08.02.1970
mianowany arcybiskupem: 15.12.1975
wyniesiony do godności kardynała: 25.05.1985