Rola Matki Bożej w Powtórnym Przyjściu Chrystusa

Moja ukochana Matka, która była odpowiedzialna za wypicie Kielicha zgody na Moje przyjście na świat i zwiastowała nowy początek dla ludzkości, ogłosi też Moje Powtórne Przyjście.
Odkupię wszystkich tych, którzy proszą Mnie o Miłosierdzie. Moja Matka, posłana przez Przedwiecznego Ojca, aby przynieść odkupienie i zbawienie światu, stanie po raz kolejny przy Mnie.
Moja Ukochana Matka, Anioł światłości, odniesie zwycięstwo, przyniesie światu Moje Miłosierdzie i ogłosi Moje Powtórne Przyjście. Przygotowywała ludzkość od wielu wieków, ale zwłaszcza w ciągu ostatnich stu lat próbuje wpoić miłość w waszych sercach, często pogrążonych w stagnacji, aby zapłonął w nich ogień miłości do Mnie i do Ojca.
Był czas, kiedy skupiano uwagę na Mojej Matce i jej objawieniach. Niestety, od czasów Fatimy i Garabandal, niewielu wyświęconych dla Mnie sług [duchowieństwo – przyp. tł.] bierze na poważnie Jej objawienia. Tak samo lekceważeni są wizjonerzy. Teraz zaczyna się rok 2011 i wiele nowych rzeczy dokona się na świecie. To dlatego, Moje dzieci, że ten świat ma ulec zmianom.

http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/01/01/nadchodzi-cenzura-mediow/