Musimy być mocni

Ten, kto cierpi w Moim Imieniu, otrzyma wielkie błogosławieństwo i wiele łask. Ale chrześcijanie, którzy naprawdę walczą o prawo do głoszenia publicznie Mojego Imienia, będą cierpieć najbardziej. Muszą być mocni. Są Moją nadzieją na tej ziemi. Bez Moich oddanych wyznawców Moje dzieci nie będą w stanie przekroczyć ostatniego progu na drodze do Królestwa Mojego Ojca.
Kocham wszystkich Moich wyznawców. Jestem w ich sercach i oni to wiedzą. Uznajcie Moje słowa, jakie kieruję do was przez tego proroka. Nie ignorujcie tych wezwań. Pomogą one ocalić miliony dusz na całym świecie przed Moim Powtórnym Przyjściem.
Idźcie teraz w pokoju i miłości.

http://ostrzezenie.net/wordpress/2010/12/18/ksiega-prawdy/