Nie lękajmy się

Te przesłania, które zapowiadają Moje Powtórne Przyjście na Ziemię, budzą lęk w sercach wielu Moich dzieci. Nie lękajcie się. Będzie to moment absolutnego szczęścia, chwały i czystej radości. Ponieważ wszystkich, którzy zwracają swe serca z powrotem do Mnie, przygarnę w Swe ramiona i będę płakać z radości.
Wiernych proszę, módlcie się za tych, którzy nie wierzą lub którzy zgubili swoją drogę. Rolnik, który wypasa swoje stada, zawsze szuka tych, które się zgubiły. Słodycz zwycięstwa, którą odczuwa po ich odnalezieniu, podobna jest do tej, którą Ja odczuwam, gdy Moje zaginione dzieci do Mnie wracają.

http://ostrzezenie.net/wordpress/2010/12/11/przyszle-zycie/