Nie lękajmy się

Te przesłania, które zapowiadają Moje Powtórne Przyjście na Ziemię, budzą lęk w sercach wielu Moich dzieci. Nie lękajcie się. Będzie to moment absolutnego szczęścia, chwały i czystej radości. Ponieważ wszystkich, …