Prawdziwi prorocy

Moja córko, napisz to, aby ostrzec świat przed prześladowaniem, zadawanym Moim wybranym duszom, posłanym na świat, aby dzielić się prawdą i ratować dusze przed Moim Powtórnym Przyjściem.
Zauważysz, że Moi wybrani wizjonerzy i prorocy są tymi, którzy zostaną bezpośrednio odrzuceni przez fałszywych proroków. Te Moje piękne dusze, wybrane dzięki ich prostemu oddaniu się, będą cierpieć w jedności ze Mną odrzucenie, jakie cierpiałem z rąk ludzkości.
Ci, którzy cierpią we Mnie, ze Mną i z Mojego powodu, są prawdziwymi prorokami. To są dusze, które będą dręczone, wzgardzone i potępione bezpośrednio z Mojego powodu. Będą także odrzuceni przez Mój własny Kościół, ale nie przez wszystkie Moje wyświęcone sługi. Moi oddani naśladowcy, którzy podążają wiernie za Moimi naukami, też będą kuszeni, aby ich odrzucić, aż do czasu kiedy prawda powoli ich oświeci.

http://ostrzezenie.net/wordpress/2010/11/29/przesladowanie-prawdziwych-wizjonerow/