Nie jest łatwo powierzyć swoją wolną wolę Bogu.

Moja umiłowana córko, gdy teraz odwrócisz się ode Mnie, to później będzie ci trudno odnaleźć Mnie ponownie. Widzę, że przypuszczasz, że stawiam ci zbyt trudne wymagania, ale Moje Słowo musi być rozpowszechniane w świecie pilnie i musisz Mi być posłuszną, tak jak tego żądam od ciebie. Pamiętaj, że powierzyłaś Mi swoją wolna wolę, Moja córko, co było wspaniałym darem. Uhonorować ten dar nie jest ci łatwo, bo w końcu jesteś tylko człowiekiem. Wołam teraz do ciebie raz jeszcze, wysłuchaj Mojego wezwania i przeznacz więcej czasu na obcowanie ze Mną. Chcę, abyś odczuła Moją miłość, nie tylko do ciebie, ale miłość, jaką mam do wszystkich Moich dzieci na ziemi.

Źródło: http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/07/13/wezwanie-do-osob-wysokich-ranga-aby-rozpowszechniali-moje-slowo/