Poświęcajmy więcej czasu na Adorację Pana Jezusa

Moja droga, ukochana Córko, cieszę się, że poświęcasz większą ilość godzin na Adorację do Mnie. To dobrze, gdyż Moje Łaski, dawane ci w tym szczególnym czasie, wzmocnią twoją wolę, aby jeszcze bardziej rozpowszechniać Moje Orędzia.
Teraz, gdy więcej Moich dzieci zdaje sobie sprawę z atmosfery panującej w świecie, która zarówno politycznie, jak i gospodarczo, zmieniła się w niezrozumiały dla nich sposób, wkrótce ujrzą one prawdę.
Źródło: http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/10/05/globalne-grupy-pod-domena-antychrysta/