Ze swojej własnej woli wymierzą policzek Jezusowi.

Pnp VIII.6 Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu,
jak pieczęć na twoim ramieniu,
bo jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol,
żar jej to żar ognia,
płomień Pański.

Będziecie musieli czcić Mnie w tajemnicy, ponieważ Msza zmieni się nie do poznania pod rządami fałszywego proroka. Wy jesteście Moimi prawdziwymi wyznawcami i wszystkie łaski Niebios wylewane są nad waszymi drogimi duszami. Jak bardzo was kocham dzieci i jak łagodzicie Moje cierpienie. Lecz jak wiele bólu jest w Moim Sercu z powodu
tych Moich wyznawców, którzy odmówią wysłuchania Mnie. Zostaną wciągnięci w sieć przez fałszywego proroka, do
ciemności, i Ja nie będę mógł ich ocalić. Ze swojej własnej woli wymierzą Mi policzek. Reszta Mojego Kościoła będzie musiała szerzyć Słowo wśród innych Moich dzieci, w tym tych, którzy w ogóle Mnie nie znają.
Źródło: Księga Prawdy

Pnp VIII.7 Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,
nie zatopią jej rzeki.
Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu,
pogardzą nim tylko.


Komentarze są zamknięte.