Nie pozwólmy by wolna wola była używana przez szatana do zasiewania kłamstwa.

I Kor I.26 Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.

Powiedziałem wam wcześniej, że w czasie, gdy przychodzę was ostrzec przed niebezpieczeństwem odrzucenia Mojego Nauczania i Dziesięciu Przykazań ustanowionych przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie mogę rozkazywać czy żądać od dzieci Bożych, by słuchały. Ponieważ cała ludzkość otrzymała szczególny dar, także aniołowie w Niebie, dar wolnej woli.
Wolna wola nie może być wam odebrana. Nie mogę żądać, abyście poszli za Mną.
Mogę was ostrzec, wskazać błąd w waszym postępowaniu, ale nie mogę żądać, abyście odpowiedzieli na Moje wołanie.
Mogę tylko prosić.
Wolna wola, choć jest darem, może być także przeszkodą, ponieważ będzie ona używana przez szatana do zasiewania kłamstw w waszych umysłach.
Może on stawiać żądania o charakterze silnego przymusu, z którym bardzo trudno będzie walczyć, taka jest jego moc.
Źródło: Księga Prawdy

I Kor I.27 Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć


Komentarze są zamknięte.