Ofiarowanie wolnej woli Bogu

Flp IV.19 A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę.

Modlitwa Krucjaty (123) Ofiarowanie wolnej woli Bogu
Mój najdroższy Jezu, przyjmij modlitwę ode mnie, od najbardziej niegodnej duszy i pomóż mi bardziej Cię kochać. Poprzez moją wolną wolę, ofiaruję Ci ten Dar z powrotem, drogi Jezu, abym mógł stać się Twoim pokornym sługą i pozostać posłusznym Woli Boga.
Moja wola jest Twoją Wolą. Twoje Panowanie oznacza dla mnie posłuszeństwo każdemu Twojemu życzeniu.
Moja wolna wola jest Twoją, abyś zrobił z nią to, co jest potrzebne, aby zbawić wszystkich ludzi, na całym świecie, którzy są od Ciebie oddzieleni.
Oddaję ten Dar, który został mi dany przy urodzeniu, na Twoją Najświętszą Służbę. Amen.

Flp IV.23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa [niech będzie] z duchem waszym!