Moc wolnej woli

II P I .10 Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy. Wolna wola nie może być wam odebrana. Nie mogę …