Potrzeba dziś Miłości.

Ps CXVIII .28 Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować:
Boże mój, chcę Ciebie wywyższać.
29 Wysławiajcie Pana, bo dobry;
bo łaska Jego na wieki.

Potrzeba dziś bardzo dużo:
Łaski,
Światła,
Bożego Ducha,
Jego Mocy,
Odwagi,
Wytrwałości,
Siły,
Pokory,
Żarliwości,
Mądrości
i Miłości.
Niezbędne jest nie tylko samemu zrealizować siebie, jako prawdziwy człowiek, czy w swoim małżeństwie i w swojej rodzinie, lecz także by podarować najcenniejszy skarb, tym, którzy tego skarbu nie znają, czy wręcz przeciwnie, w dodatku ten Boży skarb na sposób ideologiczny zwalczają.

Ps CXXI .2 Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.