Daj mi dusze, resztę zabierz

Ef IV .1 A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, 2 z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.

Codziennie módlmy się za tych, którzy są ideologicznymi kłamcami, którzy by nie tylko chcieli uśmiercić naszą bytowość ludzką, małżeńską i rodzinną, w wymiarze czasoprzestrzenni kosmosu, co więcej, ich strategia ideologiczna obliczona jest na to, żeby unicestwić szczęście niebiańskie, to wieczne człowieka.

zostaw dusze, resztę zabierz
Święty Jan Bosko

Potrzebujemy dziś bardzo dużo Łaski, dużo Światła, Bożego Ducha, Jego Mocy, Odwagi, Mądrości i Miłości. Nie tylko samemu zrealizować siebie, jako prawdziwy człowiek, czy w swoim małżeństwie i w swojej rodzinie, lecz także by podarować najcenniejszy skarb tym, którzy tego skarbu nie znają, czy wręcz przeciwnie, w dodatku ten Boży skarb na sposób ideologiczny zwalczają.

Mt X .28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.