Dzieci nic nie chcą słyszeć o Bogu

Rz VIII .38 I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, 39 ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Dzieci w przedszkolach i szkołach, a młodzież na uczelniach jest uczona, że ideologiczne kłamstwa są naukami, które mają rację bytu. Nie dziwmy się, że młode pokolenia:
Polaków,
Niemców,
Żydów,
Amerykanów,
Rosjan itd.
oni nic nie chcą słyszeć o Bogu. Oni zostali nauczeni i wychowani, że nie wolno myśleć o Bogu.
Zabierając młodzieży rozumienie człowieka jako istoty rozumnej, wolnej i obdarzonej pamięcią doprowadza się do tego, że nie chcą słyszeć i traktować człowieka jako osobę.

J I .12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego –
13 którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.