Cnota jest siłą ducha.

II Kor I .3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, 4 Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.

Pojęcie cnoty w tym kontekście związane jest ściśle z pojęciem transcendencji, czyli “nadrzędności osoby wobec siebie samej” i wobec swojego dynamizmu. Osoba jest “ponad” swoim działaniem i “ponad” przedmiotem swego działania. Dzięki temu możliwe jest samo-posiadanie i samo-panowanie osoby, które są koniecznymi warunkami istnienia cnoty – sprawności działania. Tak rozumiana transcendencja jest wyrazem duchowości człowieka i zarazem na tę duchowość wskazuje.
Święty Jan Paweł II

Ps XXXIV .17 Wołali, a Pan ich wysłuchał
i uwolnił od wszystkich przeciwności.