Do czego służy słowo – wolność.

So III .17 Pan, twój Bóg jest pośród ciebie,
Mocarz – On zbawi,
uniesie się weselem nad tobą,
odnowi swą miłość,
wzniesie okrzyk radości,

Jeżeli ideolodzy dziś mówią o wolności, to tylko po to, żeby zacofanych katolików w myśleniu, wydobyć ze zniewolenia “ideologicznego”.
Człowiek wierzący jako istota rozumna i kochająca jest dlatego istotą wolną, ponieważ posiada wolną wolę jaką inną władzę ducha obok rozumu.

So III .18 .
Zabiorę od ciebie niedolę,
abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.